STANDARD KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO
DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA