Członkowie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim w kadencji 2017-2020

Przewodniczący
1. Prof. Janusz Moryś
Gdański Uniwersytet Medyczny
Tel. 58 349 14 01
jmorys@gumed.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego
2. Prof. dr hab. Marek Kulus
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Członkowie
3. Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4. Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

5. dr hab. Marcin Wiśniewski, prof. UMK
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6. Prof. dr hab. Michał Żmijewski
Gdański Uniwersytet Medyczny

7. dr hab. Jakub Kenig
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

8. Prof. dr hab. Kamil Torres
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9.Prof. dr hab. Ryszard Marciniak
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

10. Prof. dr hab. Elżbieta Gawrych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

11. dr hab. Tomasz Francuz
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12. Prof. dr hab. Andrzej Hendrich
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13. Prof. dr hab. Ireneusz Marek Kowalski
Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie