Członkowie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim w kadencji 2021-2024

Przewodniczący
1. Prof. dr hab. Janusz Moryś
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Tel. 091 466 15 43
jmorys@pum.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego
2. Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Członkowie
3. Prof. Paweł Zagożdżon
Gdański Uniwersytet Medyczny

4. Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

5. Dr hab. Marcin Wiśniewski, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy

6. Dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

7. Prof. dr hab. Ireneusz Kowalski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Collegium Medicum w Olsztynie

8. Prof. dr hab. Kamil Torres
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9. Prof. dr hab. Ryszard Marciniak
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

10. Prof. dr hab. Elżbieta Gawrych
Pomorski Uniwersytet Medyczny

11. Prof. dr hab. Aleksandra Kawczyk-Krupka
Śląski Uniwersytet Medyczny

12. Prof. dr hab. Marek Kulus
Warszawski Uniwersytet Medyczny

13. Prof. dr hab. Marzena Zielińska
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

14. Prof. dr hab. Marek Spaczyński
Uniwersytet Zielonogórski

15. Dr hab. Beata Kręcisz, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Collegium Medicum w Kielcach

16. Dr Rafał Podgórski
Uniwersytet Rzeszowski