22 czerwca br., w Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyły się w obrady Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL).

Podczas posiedzenia członkowie komisji omówili raporty sporządzone na podstawie przeprowadzonych wizytacji wydziałów kierunków lekarskich w poszczególnych uczelniach zrzeszonych w KRAUM. Głosowano również nad przyznaniem Certyfikatów Jakości Kształcenia, tym samym otwierając nowy cykl wizytacyjny. Spotkaniu przewodniczył Prof. Janusz Moryś.

W Łodzi gościło 11 przedstawicieli uczelni, a gospodarzem spotkania był prof. Piotr Kurnatowski – Z-ca Przewodniczącego UKJKKL. Zgromadzonych gości przywitał Rektor, prof. Radzisław Kordek.

Fot. Uniwersytet Medyczny w Łodzi