Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz kolejny gościł w swoich murach członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

23.10. br podczas powakacyjnego spotkania, komisja dyskutowała na temat planu wizytacji Wydziałów Lekarskich w nowym roku akademickim 2019/2020 oraz zmian jakie zostały wprowadzone przez Departament Edukacji USA. Rozmawiano również o konieczności akredytacji WFME.

Następnie ustalono składy komisji oraz opracowano przyszły harmonogram wizytacji Wydziałów Lekarskich w poszczególnych uczelniach.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM