16 maja br. odbyło się już po raz szósty, spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), gospodarzem spotkania był Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Głównym tematem obrad były propozycje zmian do „Kwestionariusza samooceny przeprowadzanej na kierunku lekarskim” zgodnie z zaleceniami US. Department of Education. Dyskutowano również na temat konieczności ubiegania o akredytację World Federation for Medical Education (WFME).

Następnie ustalono składy komisji oraz opracowano przyszły harmonogram wizytacji Wydziałów Lekarskich w poszczególnych uczelniach.

Foto: Wanda Widomska,
Dział Fotomedyczny WUM