24 października 2018 r. członkowie Komisji obradowali w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Tematem spotkania było m.in. omówienie przeprowadzonych wizytacji na Wydziałach Lekarskich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Komisja również głosowała nad przyznaniem dla zwizytowanych Wydziałów „Certyfikatów Jakości Kształcenia”.

Podczas spotkania dyskutowano także nad zmianami w składzie Komisji oraz w Statucie UKJKKL.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM