Tematem posiedzenia komisji, które odbyło się 27 czerwca br. w GUMed, było podsumowanie i przedstawienie wniosków z wizytacji przeprowadzanych na kierunkach lekarskich Uczelni zrzeszonych w KRAUM. Członkowie komisji głosowali również nad propozycjami przyznania „Certyfikatów Jakości Kształcenia” dla zwizytowanych kierunków lekarskich.