Podczas ostatniego posiedzenia UKJKKL, które odbyło się 28 lutego br. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jedna z ważniejszych rozmów komisji była poświęcona akredytacji uczelni medycznych przez World Federation for Medical Education (WFME), w związku z ogłoszeniem przez ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates), iż od 2023 r. będzie certyfikowała wykształcenie absolwentów uczelni medycznych, które spełniają globalne kryteria jakości kształcenia i są akredytowane przez WFME.

Omówiono również kwestię nadesłanych Kwestionariuszy samooceny przeprowadzanej na kierunku lekarskim, a także prof. Janusz Moryś, Przewodniczący UKJKKL, zaprezentował projekt Certyfikatu Jakości Kształcenia, który będzie wręczany uczelniom po pozytywnej ocenie komisji.

fot. Wanda Widomska WUM