W wyniku udziału przedstawicieli Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim prof. Janusza Morysia (Przewodniczącego UKJKKL)i prof. Piotra Kurnatowskiego oraz przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych prof. Grzegorza Oszkinisa w posiedzeniu Komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation w Departamencie Edukacji USA, polska delegacja otrzymała decyzję przedłużenia akredytacji amerykańskiej dla uczelni medycznych na kolejne 3 lata.

NCFMEA decision