8 listopada 2017 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL) działającej przy KRAUM.

Gości Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przywitał Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś.

Tematem obrad było omówienie efektów udziału Przewodniczącego UKJKKL w posiedzeniu komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation w Departamencie Edukacji USA. Polska delegacja przekazała członkom NCFMEA wyczerpujące informacje dotyczące studiów medycznych w naszym kraju., co zaowocowało przyznaniem akredytacji na kolejne 3 lata dla polskich Uczelni Medycznych.

Omówiono również, wynikające ze spotkania w Departamencie Edukacji USA, propozycje zmian do Kwestionariusza samoceny przeprowadzonej na kierunku lekarskim.

Przewodniczący komisji, Prof. dr hab. Janusz Moryś zaprezentował jej członkom nową stronę internetową UKJKKL oraz elektroniczny system rejestracji Kwestionariuszy samooceny, co w przyszłości będzie skutkowało usprawnieniem pracy komisji.